НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ

РЕБРАСТО БЕТОНСКО ЖЕЛЕЗО

Располагаме со димензии 8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,22mm,28mm и 32mm со должина од 12mm.

ГЛАТКО БЕТОНСКО ЖЕЛЕЗО

Со димензии од 5,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,14mm и 16mm.

АРМАТУРНИ МРЕЖИ

Kои одговараат на стандардите за квалитет за кои поседуваме сертификати за квалитет.По барање на клиентот вршиме порачка на димензиите и дебелините на мрежите.

СТАТИК НОСАЧИ

Со висини од 90 и 120mm и должина од 4,4m до 12m.

ГЛАТКО БЕТОНСКО ЖЕЛЕЗО ВО КОТОР

Со димензии од ,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,14mm и 16mm.