ЗА НАС

Фирмата за градежништво и трговија Ројал Стеел ДООЕЛ експорт-импорт Скопје е во приватна сопственост основана во 2006 година со една деценија зад себе успешно работење на македонскиот пазар.

ЗА НАС

Фирмата за градежништво и трговија Ројал Стеел ДООЕЛ експорт-импорт Скопје е во приватна сопственост основана во 2006 година со една деценија зад себе успешно работење на македонскиот пазар.

Фирмата врши увоз на бетонско железо од типот на арматурно-бетонско железо,арматурни мрежи,статик носачи,котори и ребрасти шипки од SIDENOR Грција и ARCELOR MITTAL БиХ ,кои поседуваат цертификати за квалитет.

Ројал Стеел веќе деценија е лидер на пазарот за градежништво во снабдување и испорака на арматурно железо во нашата држава, многубројните успешни соработки со познати градежни компании во Македонија кои се доказ за тоа се, Аеродром Александар Велики, Плоштад Скендер Бег, Балкански универзитет Скопје, Скопје Сити Мол.

Долгогодишната соработка со градежните компании зборува за нашата професионалност и успешност во оваа дејност,со мотив за проширување на нашиот бизнис.

РОЈАЛ СТЕЕЛ ДООЕЛ - СКОПЈЕ - Ул.Гоце Делчев бр.11 локал 34

FOUNDED IN

1945

Independent privately owned company delivering high standard consulting services in the construction industry.

PROJECTS DONE

148

Pre-construction, surveyors, designers, builders, project managers we build construction teams that have all the skill sets.

HAPPY CLIENTS

106

Happy customers who get their issue resolved tell 4 to 6 people about their experience. Talk to your customers as you would in person.

WANT TO WORK TOGETHER?